Công tắc hành trình CNTD CLS-127

  • Model: CLS-127
  • Hãng SX: CNTD