Công tắc hành trình CNTD CHL-5050

  • Model: CHL-5050
  • Hãng SX: CNTD