Công tắc hành trình CNTD CLS-121

  • Model: CLS-121
  • Hãng SX: CNTD