Công tắc hành trình CNTD CHL-5200

  • Model: CHL-5200
  • Hãng SX: CNTD