Công tắc hành trình CNTD CM-1705

  • Model: CM-1705
  • Hãng SX: CNTD