Công tắc hành trình CNTD CHL-5220

  • Model: CHL-5220
  • Hãng SX: CNTD