Công tắc hành trình CNTD CHL-5030

  • Model: CHL-5030
  • Hãng SX: CNTD