Công tắc hành trình CNTD CM-1703

  • Model: CM-1703
  • Hãng SX: CNTD