Công tắc hành trình CNTD CHL-5000

  • Model: CHL-5000
  • Hãng SX: CNTD