Công tắc hành trình CNTD CM-1743

  • Model: CM-1743
  • Hãng SX: CNTD