Công tắc hành trình CNTD CHL-5100

  • Model: CHL-5100
  • Hãng SX: CNTD