Công tắc hành trình CNTD CLS-131

  • Model: CLS-131
  • Hãng SX: CNTD