Công tắc hành trình CNTD CM-1300

  • Model: CM-1300
  • Hãng SX: CNTD