Công tắc hành trình CNTD CM-1305

  • Model: CM-1305
  • Hãng SX: CNTD