Công tắc hành trình CNTD CHL-5300

  • Model: CHL-5300
  • Hãng SX: CNTD