Relay phát hiện rò rỉ Broyce Control ELRM44V-30

  • Model: ELRM44V-30
  • Hãng SX: Broyce Control
  • Nguồn cấp: 12 – 125 VDC| 24/115/230/400 VAC, 50/60 Hz
  • Điều chỉnh dòng: 30, 100, 300, 500 mA | 1, 3, 5, 10, 20, 30A.
  • Thời gian trễ: 0.06 – 10 giây