Thiết bị giám sát Bender IR425-D4

  • Model: IR425-D4
  • Hãng SX: Bender
  • Nguồn hệ thống: DC/AC 15…460Hz 0…300V
  • Nguồn cung cấp: DC 70…300/AC 15…460Hz 70…300V
  • Công suất tiêu thụ tối đa : lt;3VA
  • Giá trị đáp ứng : 1…200kR
  • Đáp ứng trễ: 0..99s