Máy kiểm tra an toàn điện quang YD9860G

  • Model: YD9860G
  • Đầu ra dòng điện cao DC100V
  • Tự động phóng điện sau khi hoàn thành thử nghiệm cách điện điện áp chịu thử
  • Cấu hình tiêu chuẩn PLC, giao diện RS232C