Công tắc hành trình CNTD CM-1704

  • Model: CM-1704
  • Hãng SX: CNTD