Công tắc hành trình CNTD CLS-327

  • Model: CLS-327
  • Hãng SX: CNTD