Công tắc hành trình CNTD CLS-321

  • Model: CLS-321
  • Hãng SX: CNTD