Cảm biến quang SICK WTB4S-3F2234VS08

 • Model: WTB4S-3F2234VS08
 • Hãng SX: SICK
 • Phạm vi cảm biến tối đa: 4 mm … 280 mm
 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến tiệm cận quang điện
 • Nguyên tắc phát hiện: Loại bỏ nền
 • Chuyển đổi đầu ra: PNP
 • Kích thước:15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm
 • Cấp bảo vệ: IP66, IP67, IP68, IP69K
 • Nguồn cung cấp: 10-30VDC
 • Dòng điện đầu ra I max.≤ 100 mA
 • Thời gian đáp ứng: <0.5ms