Bộ điều khiển nhiệt độ RKC CB700

  • Model: CB700
  • Hãng SX: RKC
  • Kích thước: 72x72mm
  • Hiển thị: LED 7 đoạn
  • Nguồn cấp: 100-240VAC, 24 VAC/VDC
  • Ngõ vào: Can nhiệt K, J,  J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS), W5Re/W26Re (ASTM), U,L (DIN)
  • Chu kỳ lấy mẫu: 0.5s
  • Kiểu đấu nối: cầu đấu
  • Cấp bảo vệ: IP65