Module RED LION PAXCDC10

  • Model: PAXCDC10
  • Hãng SX: RED LION
  • Type: ANALOG OUTPUT PLUG-IN OPTION CARD
  • Loại: 0 to 20 mA, 4 to 20 mA and 0 to 10 VDC
  • Điện áp làm việc: 50V
  • Độ chính xác: 0,17% FS (18 đến 28 ° C); 0,4% FS (0 đến 50 ° C)