Bộ điều khiển ASCON TLK31C

  • Model: TLK31C
  • Hãng SX: ASCON TECNOLOGIC
  • Kích thước: 78x35mm
  • Hiển thị: 1 màn hình 4 số
  • Nguồn cấp: 12VAC/DC