Đèn báo IDEC YW1P-1EQM3

  • Kiểu đèn: Đèn báo phẳng có bóng led bên trong
  • Lỗ chứa bắt qua: Fi 22mm
  • Hình tròn, phẳng
  • Cách kết nối: xoáy lỗ
  • Tiêu chuẩn kháng nữa IP65
  • Ứng dụng: đèn báo pha, đèn báo tủ điện cao cấp,…