Cảm biến SICK KT5G-2N1111S16

  • Kích thước (W x H x D) : 30,4 mm x 53 mm x 80 mm
  • Khoảng cách phát hiện : 10 mm
  • Thiết kế (phát xạ ánh sáng) : Hình chữ nhật
  • Đèn LED nguồn sáng : RGB
  • Độ dài sóng : 470nm, 525 nm, 640 nm
  • Ánh sáng phát ra phía dài và ngắn : có thể thay đổi
  • Kích thước điểm sáng : 1,2 mm x 4,2 mm
  • Hướng ánh sáng dọc