Công tắc hành trình CNTD CZ-8167

  • Model: CZ-8167
  • Hãng SX: CNTD