Công tắc hành trình CNTD CZ-8107

  • Model: CZ-8107
  • Hãng SX: CNTD