Công tắc hành trình CNTD CZ-8111

  • Model: CZ-8111
  • Hãng SX: CNTD