Công tắc hành trình CNTD CHL-5330

  • Model: CHL-5330
  • Hãng SX: CNTD