Cảm biến quang SICK WTB4S-3P2465V

  • Model: WTB4S-3P2465V
  • Hãng SX: SICK
  • Phạm vi cảm biến tối đa: 4 mm … 500 mm
  • Nguyên tắc phát hiện: Loại bỏ nền
  • Chuyển đổi đầu ra: PNP
  • Chế độ chuyển đổi: Chuyển đổi ánh sáng
  • Kiểu kết nối: Đầu nối đực M12, 4 chân
  • Kích thước:15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm
  • Cấp bảo vệ: IP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nguồn cung cấp: 10-30VDC