Cảm biến quang SICK WTB4SL-3P2262V

  • Model: WTB4SL-3P2262V
  • Hãng SX: SICK
  • Phạm vi cảm biến tối đa: 25 mm … 300 mm
  • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến tiệm cận quang điện
  • Kích thước:15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm
  • Cấp bảo vệ: IP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nguồn cung cấp: 10-30VDC
  • Dòng điện đầu ra I max.≤ 100 mA
  • Thời gian đáp ứng: <0.5ms