Công tắc hành trình CNTD CWLNJ-2

  • Model: CWLNJ-2
  • Hãng SX: CNTD