Công tắc hành trình CNTD CWLNJ-S2

  • Model: CWLNJ-S2
  • Hãng SX: CNTD