Van xả nước tự động bằng điện 220V

  • Model: FLUIDRAIN-COMBO
  • Kết nối ren: 1/2” (21mm)
  • Áp làm việc max: 16 bar
  • Điện áp: 230V