Van tiết lưu SANLI FNC-G02

  • Model: FNC-G02
  • Hãng SX: SANLI
  • Phạm vi lưu lượng: 0-4L
  • P/T 1/4