Van điện từ Festo NVF3-MOH-5/2K-1/4-EX 535987

  • Code: NVF3
  • Cổng xả: M5
  • Port size: G1/4
  • Nhiệt độ hoạt động: -5-50 °C
  • Áp suất: 2-10 bar