Thiết bị đo điện trở bề mặt BAKON BK485

  • Nhiệt độ (hoạt động): 5-49 ° C
  • Nhiệt độ (bảo quản): -15-60 ° C
  • Độ ẩm tương đối: 65RH%
  • Phân tích: Một số cấp độ
  • Điểm chuyển đổi: Logarit trên 1/2 số thập phân (3.16 x 10n)
  • Độ chính xác của điểm chuyển đổi: ± 1/2 số thập phân
  • Độ lệch: ± 5%
  • Độ chính xác: ± 5%