Rơ le thời gian Hanyoung T48N-10A

  • Model: T48N-10A
  • Hãng SX: Hanyoung
  • Nguồn cấp: 24V -220V
  • Thời gian cài đặt: 0.01~10 giây, 0.01~10 phút, 0.01~10 giờ
  • Kich thước (WxH): 48x48mm