Phớt máy bơm 58U/59U

  • Nhiệt độ làm việc : -30 °C ~ +300 °C
  • Vật liệu phớt: SiC/SiC/Viton/SUS
  • Áp suất max: 40 Bar
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải, nước có cát, nước có hóa chất. nước nóng
  • Size: 14-100