Modul nguồn 22D-12D12NCNL

  • Model: 22D-12D12NCNL
  • Số lượng đầu ra: 2
  • Điện áp đầu vào (Min – Max): 10.8V – 13.2V
  • Điện áp đầu ra: 12V
  • Dòng ra (Max): 42mA
  • Công suât: 1W
  • Hiệu suất: 85%