Kéo cắt đai sắt Sata 93304

  • Kích thước: 12 inch.
  • Tổng độ dài: 305mm.
  • Độ dài lưỡi: 70mm.
  • Cold rolling iron sheet :0.91mm.
  • Stanless steel sheet: 0.63mm.