Công tắc quang điện Panasonic PM-K45-P

  • Model: PM-K45-P
  • Hãng SX: Panasonic
  • Kiểu: NPN