Công tắc hành trình CNTD TZ-8122

  • Model: TZ-8122
  • Hãng SX: CNTD