Công tắc hành trình CNTD TZ-8112

  • Model: TZ-8112
  • Hãng SX: CNTD