Công tắc hành trình CNTD CZ-8122

  • Model: CZ-8122
  • Hãng SX: CNTD