Công tắc hành trình CNTD CZ-8112

  • Model: CZ-8112
  • Hãng SX: CNTD