Công tắc hành trình CNTD CLS-191

  • Model: CLS-191
  • Hãng SX: CNTD