Công tắc hành trình CNTD CLS-181

  • Model: CLS-181
  • Hãng SX: CNTD